Privacy Beleid

Op 25/05/2018 gaat de GDPR van kracht. Dit is de General Data Protection Regulation. Een nieuwe Europese wetgeving die de gegevens van de burger extra wil beschermen. Concreet betekent dit dat je als burger meer inzicht moet krijgen in de manier waarop ondernemingen of organisaties persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

 

Wie verzamelt de informatie?

David Delaere, Geluwe, België

BE0507 930 602

Tel: 0477/460052 – Mail: info@djdavid.be

 

Hoe gebeurt de gegevensverzameling?

We verzamelen informatie zoals IP adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Die gegevens verkrijgen we deels via Google Analytics en deels via het contactformulier.

Het doel van die gegevensverzameling via Google Analytics is om te zien hoeveel bezoeken onze website krijgt per dag, welke pagina’s het frequentst bezocht worden en uit welke regio’s de meeste bezoeken komen. Zo kunnen we gerichter campagnes doen via sociale media. Ook wordt er gekeken op welke manier onze site het meest wordt bezocht. Komen de meeste bezoeken vanaf een computer of gebruiken onze bezoekers meer hun smartphone of tablet? Wordt er het meest gesurft via Google Chrome of Internet Explorer,… ? Deze informatie wordt gebruikt om onze website zo veel mogelijk te optimaliseren voor die bepaalde kanalen.

De gegevens die worden verzameld via het contactformulier dienen om op de klant zijn of haar vragen te beantwoorden die hij/zij heeft gesteld.

Cookies: Under construction

 

Met wie worden deze gegevens gedeeld?

Alle gegevens worden strikt persoonlijk verwerkt door DJ DAVID zelf en worden in geen geval gedeeld met derden. Er wordt ook geen beroep gedaan op externe bedrijven zoals marketing firma’s, bedrijven voor mailings of nieuwsbrieven, enz.

 

Hoe worden deze gegevens beschermd?

De gegevens worden niet overgemaakt aan derden en worden niet publiek gemaakt. Verder werden alle mogelijke technologiën aangewend om hackers geen toegang te verschaffen hiertot.

 

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

De gegevens die we ontvangen via Google Analytics worden niet bewaard door DJ David. We houden enkel statistieken bij van het aantal bezoekers per dag, welke browser gebruikt wordt en of de site bezocht werd via een computer of een mobiel toestel. De IP adressen die Google daarvoor gebruikt worden niet opgeslagen door DJ David.

De gegevens die we bekomen door het invullen van een contactformulier worden bewaard zolang de relatie loopt. Komt er geen samenwerking tot stand dan worden die gegevens ook weer gewist. Komt er wel een samenwerking, dan worden alle gegevens in een dossier bewaard zodat onze service optimaal verleend kan worden. Op het einde van onze samenwerking worden enkel nog de gegevens bewaard die wettelijk zijn verplicht. Denk dan bijvoorbeeld aan de naam en adresgegevens die op de factuur staan en moeten bewaard worden voor de fiscus.

 

Wat zijn de rechten van de gebruiker?

  1. Recht op inzage/toegang
  2. Recht op rechtzetting of aanpassing
  3. Recht om te worden ‘vergeten’
  4. Recht om klacht in te dienen
  5. Recht om toestemming in te trekken
  6. Recht op beperking van de verwerking
  7. Recht op overdraagbaarheid
  8. Recht om zicht te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen

 

Worden mijn gegevens ook buiten Europa verwerkt?

Neen, de gegevens worden niet buiten de EU verwerkt. Alle gegevens worden derhalve beveiligd volgens EU normen.

 

Wordt er gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming?

Neen, er wordt geen gebruik gemaakt van profilering of van geautomatiseerde besluitvorming.

 

Wanneer werd de privacyverklaring voor het laatst herzien?

De privacy statement werd voor het laatst bijgewerkt op 28/04/2018, Dit is Versie 1.